Integracja podporządkowana ideom demokracji i socjalizmu

Działalność wychowawczą, przyczyniającą się do respektowania idei społeczeństwa, którego walorem jest nie bezruch i stabilizacja, a więc utrzymanie i obrona określonych wartości społecznych, ale stały rozwój progresywny, stały postęp, stałe wzbogacanie się form życia społecznego i kultury, a więc i osobowości ludzi, którzy są jej konsumentami i twórcami. Postulujemy więc wychowanie dla socjalizmu i coraz bardziej autentycznej i wszechstronnej demokracji, wychowanie internacjonalistów, a jednocześnie patriotów, czyli ludzi świadomych tego, że tylko demokratyczne i niepodległe społeczeństwa mogą stworzyć jedność narodów opartą na wspólnocie ekonomiczno-społecznej i ideologicznej. Postulat ten jest zaś konsekwencją przeświadczenia, iż integracja podporządkowana ideom demokracji i socjalizmu, internacjonalizm i patriotyzm są to takie układy postaw, które warunkują aktywność stale zbliżającą rzeczywistość społeczno-kulturową do wzorca społeczeństwa ukazanego przez autorów Manifestu Komunistycznego. Interesuje nas więc takie oddziaływanie wychowawcze, którego rezultatem jest przysposabianie do samodzielnego i twórczego pełnienia ról społecznych, które jest równocześnie stwarzaniem oczekiwań społecznych warunkujących istnienie i rozwój społeczeństwa i osobowości jego członków. Interesuje nas więc wychowanie ukierunkowane przez socjalistyczny ideał wychowawczy, czyli wychowanie socjalistyczne.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!