Funkcjonalność

Nawiązując do przedstawionej wyżej analizy powiemy, że funkcjonalność instytucji — to te cechy jej członków i jej struktury, które określamy jako komunikację, integrację i kooperację. Wynika stąd, że im niższy poziom komunikacji, integracji i kooperacji, im są one mniej skrystalizowane, tym gorzej funkcjonują dane instytucje, a im są one bardziej ustalone i określone, tym to funkcjonowanie jest bardziej sprawne. Ale tak rozumiana funkcjonalność może być bardzo rozmaita ze względu na jej pośrednie skutki dotyczące osobowości członków układu oraz ze względu na takież skutki dotyczące społeczeństwa stanowiącego otoczenie danej instytucji. Jak już mówiliśmy, interesuje nas tu funkcjonalność stanowiąca pod stawę funkcjonowania instytucji optymalnie respektującego socjalistyczny system wartości. Rozważmy więc teraz, z tego punktu widzenia, różne odmiany funkcjonalności instytucji. A więc, po pierwsze, wypada zauważyć, że jakkolwiek komunikowanie się organizujące działanie jest koniecznym warunkiem funkcjonowania instytucji, to jednak można je osiągnąć w różny sposób. Można to komunikowanie się uzyskać np. poprzez taką strukturę komunikacyjną, w której każdy ma dostęp do informacji potrzebnej ze względu na wykonywanie zadania cząstkowego, a równocześnie ośrodek koordynujący otrzymuje informacje niezbędne do koordynacji działań poszczególnych jednostek i podsystemów układu. W ten sposób przepływ informacji jest tu funkcją realizacji zadania, a strukturę zapewniającą taki przepływ informacji nazwijmy strukturą koordynacji. Informowanie się organizujące działanie, można również osiągnąć poprzez utworzenie tzw- struktury centralizacji. Jest to struktura, w której informacja w celu dotarcia do wszystkich pozycji musi najpierw przejść przez pozycję znajdującą się w najbardziej centralnym miejscu struktury. Ujmując to inaczej można powiedzieć, że w strukturze komunikacyjnej w kształcie scentralizowanym informacja nie dochodzi do pozycji mniej centralnych, jeżeli nie przejdzie wcześniej przez pozycje bardziej centralne.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!