Działanie realizujące cele wychowawcze

Określony program wychowania. Mówiąc inaczej, w skład pedagogiki zawsze wchodzi także metodyka wychowania i to zarówno wychowania kształtującego osobowość poprzez wpajanie określonych wiadomości, kształtowanie określonych umiejętności oraz rozwijanie danych talentów, jak i wychowania kształtującego osobowość poprzez oddziaływanie na sferę postaw, wchodzących w ich skład nastawień motywacyjnych, a także strukturalizujących postawy elementów centralnego systemu integrującego, które określają z jednej strony całościowe ustosunkowanie się do świata, a z drugiej stan charakteru. Ważna więc jest zarówno metodyka wychowania operacjonalizującego (zwanego czasem usprawniającym lub określanym jako nauczanie), jak i metodyka wychowania motywującego, którą czasem określa się mianem wychowania ukierunkowującego. Tak rozumiana metodyka, będąc rezultatem przekształcania twierdzeń i wartościowań w zasady, reguły i dyrektywy, stanowi świadectwo współpracy nauki z praktyką wychowawczą. Wprowadzając bowiem do praktyki dorobek teoretycznej nauki o wychowaniu, aprobowany przez osiągnięcia określonej aksjologii wychowania, metodyka wychowania weryfikuje przez praktykę osiągnięcia badawcze pedagogiki.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!