Działalność wychowawcza jako symboliczne komunikowanie się i stwarzanie dlań warunków

Starając się opisać czynności wychowawcze musimy jednak podkreślić, że nie każdą czynność oddziaływającą na stan osobowości zaliczymy do czynności wychowawczej. Jak bowiem trafnie zauważył S. Ossowski, można tu wyróżnić co najmniej trzy rodzaje środków: „Na trzech bowiem drogach można wpływać na ludzkie losy, urabiać dyspozycje psychiczne, wpływać na ludzkie decyzje i kształtować stosunki międzyludzkie. Jedna z tych dróg to przekształcenie środowiska materialnego, w którym żyje człowiek, druga bezpośrednie działanie na ludzki organizm, a w szczególności na system nerwowy, środkami chemicznymi lub mechanicznymi, trzecia wreszcie to droga działania na ludzką świadomość za pośrednictwem symboli.” S. Ossowski, uważa, iż oddziaływanie za pośrednictwem symboli, do których należą przede wszystkim systemy językowe, to praktykowane od tysięcy lat oddziaływanie wychowawcy. Wynikałoby stąd, iż istotną cechą oddziaływań wychowawczych jest ich symboliczny charakter, każde zaś oddziaływanie wychowawcze ma charakter symbolicznego komunikowania się. Przyjmujemy pogląd, iż zachowania określone jako symboliczne są klasą zachowań warunkujących społeczne współżycie ludzi, a operowanie symbolami jest szczególnie ważne dla istnienia i rozwoju kultury. Charakterystyczną cechą symbolicznych zachowań i przedmiotów jest to, iż reprezentują one coś poza sobą, tzn. przekazują jakieś znaczenie lub wyrażają jakąś wartość. Zastępują one i przedstawiają coś, zgodnie z systemem porozumienia się ustalonym pomiędzy tymi osobami, które te zachowania i przedmioty stosują i na nie reagują.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!