Dzialalność wychowawcza a sterowanie społeczne

Moim zdaniem, działalność wychowawczą należy określić jako odmianę sterowania społecznego, każda więc działalność wychowawcza jest sterowaniem społecznym, choć nie każde sterowanie społeczne jest działalnością wychowawczą. Nie jest działalnością wychowawczą ani kierowanie pracą produkcyjną w fabryce, ani walką militarną na polu bitwy. Jest natomiast sterowaniem społecznym posługiwanie się symbolicznym komunikowaniem się, a więc przekazywanie i odbieranie informacji powodujące proces socjalizacji i rozwoju osobowości. Zajmując ten punkt widzenia, poświęcimy chwilę uwagi pojęciu sterowania społecznego. Mamy tu na myśli oddziaływania stymulujące, tj. ukierunkowujące i pobudzające czynności kontrolowalne (a więc dające się skorygować), których łącznym efektem jest realizacja określonych zadań. Chodzi tu o realizację zbiorową, będącą funkcją określonego układu społecznego. Mamy tu zatem do czynienia ze zbiorem ludzi, którego struktura organizacyjna umożliwia współdziałanie powodujące zdarzenia będące niejedno podmiotowym dziełem.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!