Działalność resocjalizująca aktualnie i działalność resocjalizująca potencjalnie

Działalność resocjalizującą można ujmować bądź jako działalność resocjalizującą aktualnie (reformowanie aktualne), bądź jako działalność resocjalizującą potencjalnie (reformowanie potencjalne). Działalność resocjalizująca aktualnie to działalność, która polega na usuwaniu psychicznych skutków aktywności, manifestującej wykolejenie społeczne, a równocześnie sprzyjającej utrwalaniu się i rozwojowi tego wykolejenia. Natomiast działalność resocjalizująca potencjalnie, czyli profilaktyczna, polega na usuwaniu egzogennych i endogennych determinantów aktywności łamiącej doniosłe etycznie normy prawne i obyczajowe, które reprezentują interesy szerszych struktur społecznych.
Mówiąc o działalności profilaktycznej (resocjalizującej potencjalnie), wymienimy następujące jej odmiany: profilaktykę powstrzymującą, tj. działalność, która polega na: a) usuwaniu okazji do czynu nagannego (np. uniemożliwienie dostępu do narkotyków czy zabezpieczenie mienia); b) utrudnianiu podjęcia decyzji dokonania czynu nagannego (np. przez kontrolowanie potencjalnych sprawców przestępstwa); c) utrudnieniu wprowadzenia w życie podjętej decyzji (np. przez patrolowanie miejsc, gdzie może być popełnione przestępstwo);
profilaktykę uprzedzającą, która polega na usuwaniu czynników wykolejenia społecznego, zarówno związanych z otoczeniem (np. odebranie praw rodzicielskich wykolejonym społecznie rodzicom i stworzenie dziecku nowego środowiska domowego, odseparowanie nieletniego od wpływu an- tagonistyczno-destruktywnej grupy rówieśniczej), jak i czynników organiczno-biologicznych.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!