Doniosłość procesu uczenia się wynika ze swoistej ich rejestracji w potencjalnych możliwościach organizmu

Przyjmujemy, iż przyswajanie wskazanych wyżej wzorów aktywności oraz wytwarzanie się możliwości stwarzania wzorów nowych jest w ostatecznym etapie rezultatem uczenia się wykorzystującego, mniej lub bardziej korzystne dla zakresu, skali i dynamiki socjalizacji, determinanty biologiczne i procesy ich rozwoju. Doniosłość procesu uczenia się wynika nie tylko z utrwalania się pewnych zachowań, czyli ujmując rzecz ściślej i szerzej ze swoistej ich rejestracji w potencjalnych możliwościach organizmu. Doniosłość ta wiąże się także ze swoistym przenoszeniem się wyuczonej reakcji na sytuację mniej lub bardziej podobną do tej, która wytworzyła tę wyuczoną reakcję. Jest to proces tzw. generalizacji bodźca (Hilgard i Marquis 1968, s. 359), polegającej na tym, że doświadczenie wzmacniające pewną reakcję przy określonym zespole bodźców zwiększa prawdopodobieństwo występowania takiej samej reakcji nie tylko przy takich samych, ale i przy podobnych zespołach bodźców. Tak np. człowiek, u którego w okresie dzieciństwa i młodości wytworzyła się skłonność do agresywnych zachowań wobec rodziców, może reagować w podobny sposób w stosunku do swoich przełożonych w szkole, w wojsku czy w zakładzie pracy. Zakres generalizacji bodźca zależy od wielu różnych warunków. Okazuje się np. iż, przy pozostałych niezmiennych, wzmocnienie określonej reakcji na dany układ bodźców tym bardziej zwiększa prawdopodobieństwo występowania analogicznej reakcji na inny układ bodźców, im większe jest podobieństwo między tymi dwoma układami bodźców. Zakres generalizacji zależy również od siły popędu skłaniającego do danej reakcji. Im większa jest ta siła, tym większe prawdopodobieństwo rozszerzenia się zakresu generalizacji. Zakres ten jest również tym większy, im rzadziej podmiot reakcji stykał się z sytuacjami, w których ta sama reakcja na jeden układ bodźców była wzmacniana dodatnio (nagradzana), a na inny podobny układ bodźców nie była wzmacniana lub była wzmacniana ujemnie (karana).

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!