Dane zalecenie metodyczne staje się tylko wówczas sformułowaniem uznanym

Wiedza Stanowiąca dorobek metodyki wychowania zawiera nie tylko sformułowania pozwalające racjonalnie planować kształtowanie układu wychowawczego i wpływać na jego funkcjonowanie. Wiedza ta zawiera również sformułowania pozwalające projektować działanie, które może wywołać zamierzone rezultaty funkcjonowania tego układu wychowawczego, a więc np. zmianę postaw wychowanka, zgodną z przyjętym systemem celów wychowawczych. Dane zalecenie metodyczne staje się tylko wówczas sformułowaniem uznanym, gdy weryfikacji tego sformułowania (opartej na właściwych podstawach teoretycznych) towarzyszy właściwa jego waloryzacja. Mówiąc o waloryzacji zalecenia metodycznego mamy na myśli podanie racji wyboru celów działalności wychowawczej, której efektywności (skuteczności i ekonomiczności) mają służyć, sformułowane przez metodykę wychowania, zasady, reguły i dyrektywy.

error: Content is protected !!