Aktywność szkolna, samokształceniowa i pracownicza

Wychowanie (zarówno nauczające, jak i rozwijające) polega na oddziaływaniu nauczającym i rozwijającym, związanym z aktywnością: szkolną samokształceniową, pracowniczą oraz rekreacyjną. Aktywność szkolna to w naszym ujęciu układ tzw. czynności zwrotnych, tj. skierowanych na sam ich podmiot. Czynności określa się jako zwrotne wówczas, gdy zmierzają do wywołania mniej lub bardziej trwałych skutków w samym podmiocie wykonującym czynność. Zaliczamy do nich także czynności związane z aktywnością szkolną, gdyż jak łatwo zauważyć uczeń to osoba, która zmierza do przyswojenia sobie pewnego zasobu wiedzy i umiejętności, tzn. zmierza do nabycia względnie trwałej możliwości korzystania z określonych informacji, wykonywania określonych ruchów, formułowania określonych wypowiedzi itp. Ale aktywność szkolenia to nie tylko wykonywanie czynności zwrotnych. Jest to także pełnienie określonej roli społecznej (ucznia), uczestnictwo w systemach społecznych, których funkcje zewnętrzno-wynikowe polegają na przysposabianiu do pełnienia innych ról społecznych. Chodzi tu zwłaszcza o role społeczne warunkujące wytwarzanie dóbr kultury, niezbędnych do istnienia i rozwoju określonych zbiorowości społecznych. Tak zatem w naszym ujęciu aktywności szkolnej konkretne czynności zwrotne są traktowane jako swoiste zobowiązania wobec innych ludzi, którzy ustalają zarówno zadania związane z tymi czynnościami, jak i sposób, jakość czas ich wykonania. Równocześnie postulowane wykonanie owych zadań staje się źródłem społecznego prestiżu osoby uczącej się.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!