Akceleracja polega, między innymi, na przyspieszeniu dojrzałości płciowej

Przyspieszenie procesu wykolejenia społecznego, ogarniającego tę część młodzieży, która jest na ten proces szczególnie podatna, wiąże się ściśle z.akceleracją młodzieży. Akceleracja polega, między innymi, na przyspieszeniu dojrzałości płciowej. Obecnie, przeciętnie rzecz biorąc, dziewczęta dojrzewają płciowo w wieku 12 – 14 lat, chłopcy — w wieku 13 -15 lat Równocześnie dostrzegamy nie tylko dojrzewanie płciowe w coraz wcześniejszym wieku, ale i zwiększanie się wysokości i niektórych innych wymiarów ciała, połączone z osiąganiem przez współczesne dzieci i młodzież coraz lepszych wyników w próbach sprawności ruchowej (Wolański 1967, 1970). W tej sytuacji młodzież coraz częściej dorównuje dorosłym siłą i sprawnością fizyczną, upodabnia się do dorosłych sposobem ubierania się i poruszania. Odczuwając przy tym impulsy skłaniające do kontaktów seksualnych, dysponując znaczną wiedzą i korzystając z większej niż dawniej swobody, młodzież niejednokrotnie czuje się bardziej dojrzała emocjonalnie i społecznie niż jest nią w rzeczywistości i podejmuje decyzje, do których nie jest przygotowana (Czapów 1971). Dojrzałość psychiczna jest z reguły osiągana znacznie później niż dojrzałość fizyczna, a większość współczesnej młodzieży nie osiąga dojrzałości psychicznej wcześniej niż w wieku lat osiemnastu. Dodać przy tym należy, iż rozwój intelektualny, cechujący współcześnie dzieci, przebiega szybciej niż rozwój wewnętrznej kontroli nad własnym postępowaniem, związanej z odpowiednią dojrzałością emocjonalną i z wytworzeniem się systemu postaw pozwalającego na konstruktywne pełnienie ról społecznych. Tak więc przyspieszeniu rozwoju fizycznego i płciowego, dystansującego rozwój psychiczny, towarzyszy wyraźna dysproporcja między tempem dojrzewania psycho-fizycznego, a tempem dojrzewania społecznego, ujmowanego od strony istniejących w społeczeństwie praw i obowiązków.

Cześć, mam na imię Andrzej i witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tu wiele ciekawych wpisów na temat rodziny, życia społeczeństwa a także wiele innych! Polecam!
error: Content is protected !!